Miercuri, Mai 22, 2024
Consiliul raional Soroca anunță audieri publice

Consiliul raional Soroca se convoacă în ședință ordinară. Proiectele de decizie propuse spre examinare vor fi puse în discuție în cadrul audierilor publice, care vor avea loc pe 09 februarie, începând cu ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Raional.  Ordinea de zi a ședinței Consiliului, cuprinde 34 de subiecte printre care chestiunea ce ține de lichidarea Școlii Primare Parcani, alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă, modificarea bugetului raional pe anul 2024, repartizarea locuinței sociale, dar și acordarea premiilor elevilor și cadrelor didactice cu performanțe deosebite pentru anul de studii 2022-2023.

După audierile publice, pe 13 februarie, se convoacă și Comisiile de specialitate ale Consiliului Raional Soroca, acestea fiind Comisia pentru întrebări juridice, administrație publică, dezvoltare social-cultură, educație, sport și tineret,  Comisia pentru buget, finanțe, și administrarea patrimoniului și Comisia pentru dezvoltarea economică, a infrastructurii, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

Ședință ordinară a Consiliul Raional Soroca, va avea loc pe 15 februarie, cu începere de la ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului.

Log in or Sign up