Duminică, Aprilie 14, 2024
Ședință extraordinară a Consiliului Municipal Soroca va avea loc pe 21 martie

Joi, 21 martie, va avea loc Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca. Aleșii locali vor avea de examinat o ordine de zi cu 13 proiecte de decizii. Printre acestea, se regăsesc și subiectele cu privire la raportul de activitate al IP Centrul de Dezvoltare Locală și Regională mun. Soroca pentru anul 2023; cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului implementat din cadrul Programului Național ,,Satul European Expres”, dar și ,,Satul European”. O altă chestiune de pe ordinea de zi, va fi și cea cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă. Şedinţele comisiilor consultative de specialitate, vor avea loc pe 20 martie.

Log in or Sign up