Vineri, Iulie 12, 2024
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat neconstituțională interdicția PAS asupra membrilor ȘOR în alegeri

Curtea Constituțională a Republicii Moldova (CC) a pronunțat o hotărâre de importanță majoră, declarând neconstituțională o lege adoptată de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Această lege, care a fost propusă pentru modificarea Codului Electoral, viza interzicerea membrilor Partidului ȘOR de a participa la alegeri.

Decizia CC a venit în urma sesizării depuse de către un grup de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, printre care se numără doamnele Marina Tauber și Reghina Apostolova, precum și domnii Denis Ulanov, Vadim Fotescu și Petru Jardan. În urma analizei, Curtea a concluzionat că legea în cauză încalcă prevederile constituționale și a decis să o declare neconstituțională.

„Curtea Constituțională hotărăște: 1. se admite sesizarea depusă de doamnele Marina Tauber și Reghina Apostolova și domnii Denis Ulanov, Vadim Fotescu și Petru Jardan, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

Se declară neconstituțională legea nr. 280 din 4 octombrie pentru modificarea Codului Electoral.

Prezenta hotărâre este definitivă”, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole.

Această hotărâre reprezintă o etapă semnificativă în protejarea principiilor constituționale și a drepturilor politice ale cetățenilor Republicii Moldova. Ea subliniază importanța respectării statului de drept și a separației puterilor într-o democrație funcțională.

Log in or Sign up